ПОШУК

English
Українська
Русский

Ключовим елементом загальнонаціональної багатоканальної цифрової телевізійної мережі DVB-T є Головна станція цифрового мультиплексування телерадіопрограм (ГСМ), основними функціями якої на першому етапі впровадження цифрового наземного телебачення є:

В її основу покладена нова ідеологія розповсюдження телерадіопрограм у вигляді одно- та багатопрограмних IP-потоків, що дозволяє головній станції обслуговувати не лише мережі ефірного цифрового телебачення, але й ІРTV-системи. Її ресурс на першому етапі складатиме 1 Гбіт/с (близько 200–250 телерадіопрограм та інших мультимедійних сервісів) та може легко нарощуватись у разі необхідності. У головній станції використовуються MPEG-2 кодери, DVB приймачі-декодери, відеомаршрутизатори, а також мережа інфраструктури, яка необхідна для реалізації ІР-технології.

На наступних етапах розвитку цифрового наземного телебачення в Україні ГСМ може бути доповнена системою мовлення в стандарті DVB-H (IP-інкапсулятори, MPEG-2/MPEG-4 транскодери, ESG-сервер, контрольні та тестові приймачі), системою умовного доступу (CAS – Conditional Access System) для організації на подальших етапах платного телебачення, сервером інтерактивних програм та іншим додатковим обладнанням.

Завдяки використанню IP-технології, у якості первинної розподільчої мережі для цифрових потоків програм, сформованих Головною станцією цифрового мультиплексування, можливе використання практично будь-яких каналів зв’язку та сучасних телекомунікаційних мереж, які призначені для передачі IР-даних – супутникових мереж, мереж MPLS/IP, ATM/SDH, цифрових радіорелейних ліній зв’язку. Для доведення сигналу до віддалених регіонів, а також забезпечення економічно ефективного покриття великих густонаселених районів пропонується використовувати ефірну ретрансляцію та одночастотну мережу SFN (Single Frequency Network).

Структура головної станції забезпечує можливість:

ГСМ забезпечить присутність програм телерадіокомпаній національного рівня на всій території країни. Причому формат багатопрограмних цифрових телевізійних пакетів ГСМ має бути оптимальним з точки зору формування на їх основі регіональних пакетів (додавання в пакет регіональних комерційних та державних телевізійних та радіомовних програм).

До складу ГСМ входить таке обладнання: